Informacje | zasady | impresum itd.

Na tej stronie zamieszczony jest regulamin serwisu kalambury.net, korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacja poniższego regulaminu.

  • Niniejszy regulamin określa zasady działania wortalu rozrywkowego kalambury.net
  • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, wydawca serwisu kalambury.net zastrzega sobie prawo do moderacji dodawanych haseł.
  • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników
  • Zabrania się dodawania haseł sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
  • Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe itd.
  • Wortal kalamubry.net jest dostępny dla użytkowników bezpłatnie.
  • Regulamin obowiązuje od momentu nieudostępnienia serwisu, jednocześnie kalambury.net zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.

W przypadku jakich kolwiek pytan prosimy o kontakt pod adresem: info@kalambury.net